Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
 1. Wachtwoord vergeten?

 

Nieuwste stageplaatsen

Veelgestelde vragen

Zoek de vraag en je vindt het antwoord. Staat je vraag er nog niet bij? Stel jouw vraag via het contactformulier. Je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

 • Algemeen
  1. Ga naar schrijf nu in, klik op vrijwilliger
   Vul je e-mailadres in en klik op registreer (je krijgt nu op het ingevulde e-mailadres een wachtwoord toegestuurd).
   Met het toegestuurde wachtwoord kun je inloggen.
   Vul nadat je bent ingelogd de gevraagde gegevens in. Let op: hoe minder gegevens je invult hoe meer vacatures er komen te staan.
   Je kunt op deze manier dus heel gericht zoeken maar ook kijken naar alle vacatures.
   Ook kun je onder het menu inloggen klikken op ‘mijn matches’. De computer zoekt dan op basis van de door jou ingevulde gegevens de vacatures die bij je passen.
  2. Hoe kunt u als organisatie (stagebieder) werkzaamheden voor de maatschappelijke stage op de site zetten?  
   Open de site http://www.masparkstad.nl/.
   Klik op de button 'inschrijven organisatie' (links op de pagina).
   Vul uw naam in in het veld 'Naam van uw organisatie'.
   Vul uw eigen e-mailadres in. Nadat op 'versturen' is gedrukt, ontvangt u op dit e-mailadres een bericht met verdere instructies. In deze e-mail vindt u de gebruikersnaam (het gebruikte e-mailadres) en het wachtwoord.
   Dit wachtwoord kan later door u als stagebieder aangepast worden. Er is in de email ook een link naar de inlogpagina.
   Na het 'inloggen' ziet u als stagebieder een scherm met de (beperkte) gegevens die nu van de organisatie bekend zijn. 

   Contactpersonen
   Iedere stagebieder moet minimaal 1 contactpersoon hebben. Dit is in eerste instantie altijd de persoon die de organisatie heeft aangemeld. U kunt de gegevens van deze contactpersoon aanpassen: Kies aanpassen in de regel van de contactpersoon.
   Pas zo nodig het wachtwoord aan en vul de overige gegevens aan.
   Kies opslaan.
   Voeg eventueel nog een tweede contactpersoon toe en maak daarna de gegevens van de organisatie compleet.
   Kies Uw contactpersonen in tekstblok Uw organisatie.
   Maak een nieuwe contactpersoon aan door te klikken op Voeg een contactpersoon toe, met een emailadres waartoe u toegang heeft en kies opslaan.
   U kunt tussentijds altijd terug naar het startscherm door te kiezen voor Dashboard in tekstblok Uw organisatie. Voorkom verlies van gegevens door steeds opslaan te kiezen voordat u een scherm verlaat.  

   Voeg een stage toe
   In het scherm dat verschijnt als u op Voeg een stage toe klikt, ziet u onder het overzicht van stages een invoerformulier. Hier wordt per vraag uitleg gegeven. Zodra u alle velden ingevuld hebt, kiest u voor Opslaan.
   De stage is nu aangemeld en staat in beheer klaar om door de stagemakelaar goedgekeurd te worden.  

   Goedkeuren van een stagebieder en stage
   U heeft zojuist een stagebieder, stage en contactpersoon toegevoegd. Deze moeten altijd door een stagemakelaar goedgekeurd worden. De stagemakelaar heeft hierover nu een e-mail ontvangen. Zodra deze goedgekeurd is, krijgt daarover per e-mail een bericht. De leerling kan nu via de website solliciteren op deze vacature en de schoolbegeleider krijgt daarvan ook meteen een bericht via de mail. Als de schoolbegeleider de stage goedkeurt kan het proces verder lopen.

   Hulp nodig bij het invullen?
   Wanneer u hulp nodig heeft kunt u altijd bellen met de stagemakelaar.  
  3. In de begeleidingsvorm zijn er drie mogelijkheden: Het betreft een opdracht van een vrijwilligersorganisatie maar de opdracht wordt op school uitgevoerd. De docent zorgt voor de begeleiding en de vrijwilligersorganisatie zorgt voor de inhoudelijke stukken. Het betreft een opdracht bij een vrijwilligersorganisatie. De begeleidng wordt verzorgd door de organisatie.(bijvoorbeeld tijdens een spelactiviteit) Het betreft een opdracht bij een vrijwilligersorganisatie. Maar soms wordt vanuit de opleiding professionele begeleiding gevraagd. De inhoudelijke begeleiding blijft bij de vrijwilligersorganisatie.
  4. Ja, dat mag. Het gaat erom dat leerlingen kennismaken met het doen van vrijwilligerswerk. Een school of organisatie kan ervoor kiezen leerlingen meerdere, verschillende klussen te laten doen bij een of meerdere organisaties.
  5. Van de stagebiedende instelling kunt u verwachten dat deze zorgt voor begeleiding van de leerling. Wanneer leerlingen echter in het kader van een schoolopdracht werkzaam zijn in een organisatie, blijft de school altijd eindverantwoordelijk. Het is verstandig hier goede afspraken over te maken met de stagebiedende instelling.
  6. Ja, een stageovereenkomst is nodig en verplicht. De scholen in Parkstad hebben een stageovereenkomst gemaakt. In de overeenkomst staan de volgende punten:
   • Naam en contactgegevens - school, leerling, ouders en stagebieder
   • Duur van de stage - aanvang, einddatum en tijden van de  activiteiten
   • Afspraken
   • Handtekeningen - school, stagebieder en ouders
   Nadat school, stagebieder en leerling de stage goedgekeurd hebben, wordt de stageovereenkomst voor leerling en stagebieder automatisch aangeboden en kan worden uitgedraaid. Er is daarin ook ruimte om per stage op maat afspraken toe te voegen. Ook staat de overeenkomst in het stagewerkboek. Alledrie de partijen (school, stagebieder en ouder) moeten de overeenkomst tekenen, voordat de stage daadwerkelijk plaatsvindt. Door ondertekening gaan de partijen akkoord met de afspraken over de verzekering, de arboafspraken en inhoud en duur van de stage.
  7. De school is verantwoordelijk voor leerlingen die een maatschappelijke stage lopen. Dat betekent dat de school ook moet zorgen voor een verzekering met een goede dekking voor leerlingen die stage lopen. De scholen in Parkstad hebben daartoe dan ook een verzekering afgesloten. De gemeenten in Parkstad hebben daarnaast ook een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, die ook de maatschappelijke stage dekt.
  8. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen via vrijwilligersactiviteiten kennismaken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.
   De maatschappelijke stage heeft een aantal doelen. Ten eerste beleven jongeren tijdens een stage hoe het is om vrijwilligerswerk te doen. Ook vergroot deze ervaring hun maatschappelijke betrokkenheid. Ten slotte is de stage bedoeld om een leuke tijd te hebben.
   Een maatschappelijke stage verschilt van andere stages. Waar reguliere stages gericht zijn op de beroepsvorming van leerlingen, richt de maatschappelijke stage zich vooral op de betrokkenheid van scholieren bij de maatschappij.
  9. Kinderen tot 16 jaar mogen volgens de wet alleen onder bepaalde voorwaarden werken. Deze voorwaarden gelden ook voor leerlingen die een maatschappelijke stage doen. In de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels waaraan ook stagebieders en scholen zich moeten houden. Deze regels gaan over werktijden, rusttijden en het soort werk dat leerlingen tijdens hun stage mogen doen. De regels verschillen per leeftijdscategorie. Verderop leest u wat voor maatschappelijke stage leerlingen van 12 tot en met 17 jaar mogen doen.

   Leerlingen van 12 jaar: binnenschoolse stage

   Leerlingen van 12 jaar mogen alleen binnen school een maatschappelijke stage doen. Voorbeelden van binnenschoolse stages zijn:

   • Een muziekvoorstelling geven voor buurtbewoners
   • Op school computerles geven aan ouderen

   Leerlingen van 13-14 jaar

   Soort werk

   Voor het soort werk dat leerlingen van 13 en 14 jaar tijdens hun maatschappelijke stage mogen doen, geldt de Arbeidsomstandighedenwet.

   Werktijden

   De werktijd die leerlingen van 13 en 14 jaar mogen besteden aan maatschappelijke stage is beperkt, en verschilt voor schooldagen en vrije dagen. Voor alle dagen van het jaar geldt dat leerlingen van 13 en 14 jaar ’s avonds niet na 19.00 uur mogen werken.

   • Op schooldagen mogen leerlingen van 13 en 14 jaar naast hun lesuren maximaal 2 uur per dag werken, tot 12 uur per week. Let op: als een leerling al een bijbaantje heeft, vallen hier ook de werkuren voor dit bijbaantje onder.
   • Op vrije dagen, waaronder zaterdagen en vakantiedagen, mogen 13- en 14-jarigen maximaal 7 uur per dag werken, tot 35 uur per week. Op zondagen mogen leerlingen van 13 en 14 geen maatschappelijke stage doen, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage. Bijvoorbeeld om te helpen bij een kerkdienst. Voor een stage op zondag is toestemming van de ouders nodig en bovendien mag de leerling dan niet op de zaterdag ervoor werken.

   Een leerling van 13 jaar of 14 jaar mag voor maatschappelijke stage:

   • ’s avonds tot 19.00 uur werken;
   • op schooldagen naast de lesuren maximaal 2 uur per dag werken;
   • tijdens schoolweken maximaal 12 uur per week werken;
   • niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
   • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt;
   • op vrije en vakantiedagen maximaal 7 uur per dag werken;
   • in vakantieweken maximaal 35 uur per week werken.

   Leerlingen van 15 jaar

   Voor leerlingen van 15 jaar gelden grotendeels dezelfde regels als voor leerlingen van 13 en 14 jaar. Een verschil is dat leerlingen van 15 jaar op vrije dagen en vakantiedagen maximaal 8 uur per dag mogen werken, tot 40 uur per week.

   Een leerling van 15 jaar mag voor maatschappelijke stage:

   • ’s avonds tot 19.00 uur werken;
   • op schooldagen naast de lesuren maximaal 2 uur per dag werken;
   • tijdens schoolweken maximaal 12 uur per week werken;
   • niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
   • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt;
   • op vrije dagen en vakantiedagen maximaal 8 uur per dag werken;
   • in vakantieweken maximaal 40 uur per week werken.

   Leerlingen van 16-17 jaar

   Leerlingen vanaf 16 jaar hebben meer vrijheid wat betreft het soort werk dat ze voor maatschappelijke stage mogen doen. Ook mogen ze langer werken (9 uur per dag, zowel op school- als vrije dagen) en meer (gemiddeld 40 uur per week in 4 weken). Leerlingen van 16 en 17 jaar mogen in schoolweken niet op zondag stagelopen, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage. Bijvoorbeeld om te helpen bij een kerkdienst. In vakantieweken is stagelopen op zondag wél toegestaan, maar dan mag de leerling niet ook op de zaterdag ervoor werken. Voor alle dagen van het jaar geldt dat leerlingen van 16 en 17 jaar ’s avonds niet na 23.00 uur mogen werken.

   Een leerling van 16 of 17 jaar mag voor maatschappelijke stage:

   • ’s avonds tot 23.00 uur werken;
   • maximaal 9 uur per dag werken (zowel op school- als vrije dagen);
   • gemiddeld maximaal 40 uur per week werken in 4 weken;
   • tijdens schoolweken niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
   • in vakantieweken wél op zondag werken;
   • niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt.

   Maatschappelijke stage en een bijbaantje

   Het kan zijn dat een leerling die maatschappelijke stage gaat doen, al een bijbaantje heeft. In dat geval wordt in goed overleg tussen de stagebieder, school en leerling gekeken naar de invulling van de maatschappelijke stage. In de Arbeidstijdenwet staat namelijk dat jongeren van 13, 14 en 15 jaar in een schoolweek beperkt mogen werken. De uren van een bijbaan en maatschappelijke stage tellen samen als werkuren. Het totaal aantal werkuren van een leerling van 13, 14 of 15 jaar mag niet meer zijn dan 2 uur per dag en 12 uur per week.

   Meer weten?

   Wilt u meer weten over wetten en regels over arbeidstijden en arbeidsomstandigheden? Lees dan:

   • Het kennisdossier ‘Jongeren en werk’ op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
   • De informatie onder ‘jongeren’ en ‘jeugdarbeid’ op arbo.nl
 • Leerlingen
  1. De arbowetgeving is altijd van toepassing. Hierin staat dat jongeren van 13 en 14 in een schoolweek nooit meer dan 2 uur per dag, of 12 uur per week mogen werken naast het volgen van hun lessen (die ook als 'werktijd' geldt). Dus als scholieren naast school nog een baantje hebben, zouden ze met een maatschappelijke stage over die uren heen gaan.
   Een maatschappelijke stage kan in dit geval betekenen dat er eventjes geen tijd is voor een bijbaantje!
  2. De school beslist of een stageplaats geschikt is voor maatschappelijke stage.
 • Stagebieders
  1. Nee, er zijn hierover door de landelijke overheid of gemeenten in Parkstad geen afspraken gemaakt.
   Wel heeft een aantal landelijke organisaties een tegemoetkoming ontvangen, omdat zij intentieverklaringen hebben getekend voor het realiseren van stageplaatsen.
 

 

MaS Parkstad | Telefoon Landgraaf: 045-569 53 46 | info@masparkstad.nl | Contactformulier