Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
 1. Wachtwoord vergeten?

 

Nieuwste stageplaatsen

Inspiratie voor u?

Inspiratie nodig? Hieronder staan een aantal ideeën voor een Maatschappelijke Stage:

 • Tweedehands schoenen en kleding verzamelen in samenwerking met een goed doel
 • Een maaltijd verzorgen voor dak- en thuislozen of alleenstaande 65-plussers
 • Sportactiviteiten organiseren voor kinderen in een achterstandsbuurt
 • Helpen met de organisatie van een lokaal popconcert
 • Assisteren bij kinderenactiviteiten in buurthuizen, bijvoorbeeld een knutselmiddag
 • Zwarte Piet spelen in een verzorgingshuis
 • Ouderen helpen tijdens het middageten in een verpleeghuis
 • Met bejaarden een kerstmarkt in het tuincentrum bezoeken
 • Met de feestdagen een verzorgingshuis versieren
 • Gasten rondleiden op je school tijdens een open dag
 • Helpen bij het koffie-uur in een verzorgingshuis
 • Activiteiten organiseren voor kinderen in het asielzoekerscentrum
 • Meewerken aan de organisatie en uitvoering van een muziekmiddag of kindertoneelvoorstelling
 • Een website of nieuwsbrief maken voor het lokale buurthuis
 • Gaan wandelen met revalidatiepatiënten of bejaarden uit een zorginstelling
 • Zieken bezoeken in een ziekenhuis
 • Een leuk themaschoolfeest of schoolmusical organiseren
 • Assisteren op de dagopvang voor blinden en slechtzienden
 • Meehelpen bij het paardrijden voor gehandicapte kinderen
 • Een feestavond organiseren voor mensen met een verstandelijke handicap
 • Een dansles of -voorstelling op een school geven bijvoorbeeld voor zeer moeilijk lerende of slechthorende kinderen
 • Je handen uit de mouwen steken op de kinderboerderij
 • Een muziekgroep arrangeren voor een verpleeghuis of kinderafdeling van een ziekenhuis
 • Een koffieochtend organiseren samen met een kindertekenwedstrijd in het asielzoekerscentrum
 • Ouderen leren omgaan met mobiele telefoons en/of internet (mailen, surfen, chatten, SMS-en)
 • Een verhoogd bloemenbed voor gehandicapten maken
 • Training geven op je eigen sportclub
 • Een groep aan huis gebonden mensen mee nemen naar het theater
 • Een balspeltoernooi organiseren voor mensen met een visuele handicap
 • Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen voorlezen
 • Helpen met de organisatie van een spelersmiddag voor kinderen van de voetbalclub
 • Bewegwijzering in spraak of tast maken in dierentuinen (voor blinden)
 • Een verwen- of doe-een-wensdag organiseren in een verzorgingshuis
 • Het schoolplein of de speeltuin opknappen
 • Schilderijen met kinderen maken en een tentoonstelling organiseren in de bibliotheek
 • Een 50-er jaren zing-mee-dag organiseren voor een verzorgingshuis
 • Speelgoed verzamelen voor de kinderopvang in het asielzoekerscentrum
 • Een huiswerkclub organiseren voor leerlingen met een taalachterstand
 • Een verhalen-vertel-theepartijtje houden in een verzorgingshuis
 • Een groep gehandicapten meenemen naar een sportwedstrijd
 • Vogelhuisjes bouwen voor bewoners van een verzorgingshuis
 • Lelijke graffiti verwijderen en een graffitiplan samen met de gemeente maken
 • Een rolstoeltoegankelijkheidsplan maken voor moeilijk bereikbare gebouwen
 • Speelgoed repareren en schoonmaken van de kinderdagafdeling van het ziekenhuis
 • Een modeshow in een verzorgingshuis organiseren
 • Een tandem fietstocht plannen voor gehandicapten
 • Een boodschappendienst regelen voor alleenstaande bejaarden
 • Een poppenkastvoorstelling maken voor buurtkinderen
 • Een brief-schrijf-ochtend verzorgen in een verzorgingshuis
 • Meedoen met wilgenknot- en andere acties van milieubeheer of IVN
 • Een excursie organiseren met kinderen naar de lokale natuur
 • Een voorlichting organiseren over milieu/AIDS of iets dergelijks
 • Computerapparatuur en dergelijke verzamelen voor basisscholen etc.
 • Een schoolkrant maken met leerlingen van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen
 • De lokale radio-omroep assisteren
 • Helpen bij het opknappen van de sportkantine
 • Het speelgoed van de spel-o-theek schoonmaken
 • De krant voorlezen aan ouderen of slechtzienden
 • Meegaan met een kindervakantiekamp
 • Een afdeling in een instelling opfrissen met een expositie van leerlingen
 • Helpen bij een digitaal trapveldje
 • Brieven schrijven voor een belangenorganisatie
 • Fondsen werven voor een goed doel, bijvoorbeeld door een autowasactie
 • Honden trainen bij de dierenbescherming
 • Assisteren om het adressenbestand van de theaterwerkplaats bij te werken
 • Een website maken voor een lokale (sport)club
 • Voetbalwedstrijden begeleiden bij de jeugdcompetitie
 • Mee aerobicsles geven aan ouderen in een verzorgingshuis
 • Boeken lezen met kinderen met een taalachterstand
 • Fietsles geven aan asielzoekers en vluchtelingen
 • Les geven op een basisschool over je eigen taal en cultuur
 • Een culturele wereldreis organiseren op een basisschool met alle nationaliteiten van je eigen klas
 • Vakantiebegeleider worden bij een stichting of organisatie
 • Ouderen thuis of in een verpleeg- of vezorgingshuis bezoeken
 • Een muurschildering maken in het buurthuis, op het buurtspeelplein, verzorgingshuis of het asielzoekerscentrum
 • Stukjes schrijven of foto's maken voor een wijkkrant
 • Een organisatie helpen campagnemateriaal gericht op jongeren te ontwikkelen
 • Een buurtkrant maken samen met andere buurtbewoners
 • Een straatspeeldag organiseren in je eigen buurt
 • Helpen bij de avondvierdaagse
 • Assisteren bij de jaarlijkse open dag van de voetbalclub
 • Het museum bij jou in de buurt helpen met het verzinnen van leuke activiteiten voor jongeren
 • Opa's en oma's helpen met het nemen en bewerken van digitale foto's van hun kleinkinderen
 • Helpen in de speeltuin in je eigen buurt
 • Een stadswandeling voor jongeren bedenken (of juist: voor ouderen of vluchtelingen)
 • Achter de bar staan in een clubhuis
 • Een groot feest voor leeftijdsgenoten in het dorp organiseren
 • Kinderen rondleiden in een museum
 • Schaken met een bejaarde cliënt van de vrijwillige thuishulp
 • Wekelijks helpen met het ontbijt bij een gezin met een gehandicapt kind
 • Samen met de bewoners van een huis voor verstandelijk gehandicapten een diner maken.

 

MaS Parkstad | Telefoon Landgraaf: 045-569 53 46 | info@masparkstad.nl | Contactformulier