Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
 1. Wachtwoord vergeten?

 

Nieuwste stageplaatsen

Inspiratie nodig?

Inspiratie nodig? Hieronder staan een aantal ideeën voor Maatschappelijke Stage.

 1. Tweedehands schoenen en kleding verzamelen in samenwerking met een goed doel
 2. Een maaltijd verzorgen voor dak- en thuislozen of alleenstaande 65-plussers
 3. Sportactiviteiten organiseren voor kinderen in een achterstandsbuurt
 4. Helpen met de organisatie van een lokaal popconcert
 5. Assisteren bij kinderenactiviteiten in buurthuizen, bijvoorbeeld een knutselmiddag
 6. Zwarte Piet spelen in een verzorgingshuis
 7. Ouderen helpen tijdens het middageten in een verpleeghuis
 8. Met bejaarden een kerstmarkt in het tuincentrum bezoeken
 9. Met de feestdagen een verzorgingshuis versieren
 10. Gasten rondleiden op je school tijdens een open dag
 11. Helpen bij het koffie-uur in een verzorgingshuis
 12. Activiteiten organiseren voor kinderen in het asielzoekerscentrum
 13. Meewerken aan de organisatie en uitvoering van een muziekmiddag of kindertoneelvoorstelling
 14. Een website of nieuwsbrief maken voor het lokale buurthuis
 15. Gaan wandelen met revalidatiepatiënten of bejaarden uit een zorginstelling
 16. Zieken bezoeken in een ziekenhuis
 17. Een leuk themaschoolfeest of schoolmusical organiseren
 18. Assisteren op de dagopvang voor blinden en slechtzienden
 19. Meehelpen bij het paardrijden voor gehandicapte kinderen
 20. Een feestavond organiseren voor mensen met een verstandelijke handicap
 21. Een dansles of -voorstelling op een school geven bijvoorbeeld voor zeer moeilijk lerende of slechthorende kinderen
 22. Je handen uit de mouwen steken op de kinderboerderij
 23. Een muziekgroep arrangeren voor een verpleeghuis of kinderafdeling van een ziekenhuis
 24. Een koffieochtend organiseren samen met een kindertekenwedstrijd in het asielzoekerscentrum
 25. Ouderen leren omgaan met mobiele telefoons en/of internet (mailen, surfen, chatten, SMS-en)
 26. Een verhoogd bloemenbed voor gehandicapten maken
 27. Training geven op je eigen sportclub
 28. Een groep aan huis gebonden mensen mee nemen naar het theater
 29. Een balspeltoernooi organiseren voor mensen met een visuele handicap
 30. Op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen voorlezen
 31. Helpen met de organisatie van een spelersmiddag voor kinderen van de voetbalclub
 32. Bewegwijzering in spraak of tast maken in dierentuinen (voor blinden)
 33. Een verwen- of doe-een-wensdag organiseren in een verzorgingshuis
 34. Het schoolplein of de speeltuin opknappen
 35. Schilderijen met kinderen maken en een tentoonstelling organiseren in de bibliotheek
 36. Een 50-er jaren zing-mee-dag organiseren voor een verzorgingshuis
 37. Speelgoed verzamelen voor de kinderopvang in het asielzoekerscentrum
 38. Een huiswerkclub organiseren voor leerlingen met een taalachterstand
 39. Een verhalen-vertel-theepartijtje houden in een verzorgingshuis
 40. Een groep gehandicapten meenemen naar een sportwedstrijd
 41. Vogelhuisjes bouwen voor bewoners van een verzorgingshuis
 42. Lelijke graffiti verwijderen en een graffitiplan samen met de gemeente maken
 43. Een rolstoeltoegankelijkheidsplan maken voor moeilijk bereikbare gebouwen
 44. Speelgoed repareren en schoonmaken van de kinderdagafdeling van het ziekenhuis
 45. Een modeshow in een verzorgingshuis organiseren
 46. Een tandem fietstocht plannen voor gehandicapten
 47. Een boodschappendienst regelen voor alleenstaande bejaarden
 48. Een poppenkastvoorstelling maken voor buurtkinderen
 49. Een brief-schrijf-ochtend verzorgen in een verzorgingshuis
 50. Meedoen met wilgenknot- en andere acties van milieubeheer of IVN
 51. Een excursie organiseren met kinderen naar de lokale natuur
 52. Een voorlichting organiseren over milieu/AIDS of iets dergelijks
 53. Computerapparatuur en dergelijke verzamelen voor basisscholen etc.
 54. Een schoolkrant maken met leerlingen van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen
 55. De lokale radio-omroep assisteren
 56. Helpen bij het opknappen van de sportkantine
 57. Het speelgoed van de spel-o-theek schoonmaken
 58. De krant voorlezen aan ouderen of slechtzienden
 59. Meegaan met een kindervakantiekamp
 60. Een afdeling in een instelling opfrissen met een expositie van leerlingen
 61. Helpen bij een digitaal trapveldje
 62. Brieven schrijven voor een belangenorganisatie
 63. Fondsen werven voor een goed doel, bijvoorbeeld door een autowasactie
 64. Honden trainen bij de dierenbescherming
 65. Assisteren om het adressenbestand van de theaterwerkplaats bij te werken
 66. Een website maken voor een lokale (sport)club
 67. Voetbalwedstrijden begeleiden bij de jeugdcompetitie
 68. Mee aerobicsles geven aan ouderen in een verzorgingshuis
 69. Boeken lezen met kinderen met een taalachterstand
 70. Fietsles geven aan asielzoekers en vluchtelingen
 71. Les geven op een basisschool over je eigen taal en cultuur
 72. Een culturele wereldreis organiseren op een basisschool met alle nationaliteiten van je eigen klas
 73. Vakantiebegeleider worden bij een stichting of organisatie
 74. Ouderen thuis of in een verpleeg- of vezorgingshuis bezoeken
 75. Een muurschildering maken in het buurthuis, op het buurtspeelplein, verzorgingshuis of het asielzoekerscentrum
 76. Stukjes schrijven of foto's maken voor een wijkkrant
 77. Een organisatie helpen campagnemateriaal gericht op jongeren te ontwikkelen
 78. Een buurtkrant maken samen met andere buurtbewoners
 79. Een straatspeeldag organiseren in je eigen buurt
 80. Helpen bij de avondvierdaagse
 81. Assisteren bij de jaarlijkse open dag van de voetbalclub
 82. Het museum bij jou in de buurt helpen met het verzinnen van leuke activiteiten voor jongeren
 83. Opa's en oma's helpen met het nemen en bewerken van digitale foto's van hun kleinkinderen
 84. Helpen in de speeltuin in je eigen buurt
 85. Een stadswandeling voor jongeren bedenken (of juist: voor ouderen of vluchtelingen)
 86. Achter de bar staan in een clubhuis
 87. Een groot feest voor leeftijdsgenoten in het dorp organiseren
 88. Kinderen rondleiden in een museum
 89. Schaken met een bejaarde cliënt van de vrijwillige thuishulp
 90. Wekelijks helpen met het ontbijt bij een gezin met een gehandicapt kind
 91. Samen met de bewoners van een huis voor verstandelijk gehandicapten een diner maken

 

MaS Parkstad | Telefoon Landgraaf: 045-569 53 46 | info@masparkstad.nl | Contactformulier