Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?

 

Nieuwste stageplaatsen

Kans voor organisaties

Hebt u tijd en ruimte voor Maatschappelijke Stages? Hebt u hulp nodig bij het uitvoeren van bepaalde klussen/vacatures? Zoekt u meer jeugdleden om bij de vereniging of organisatie te betrekken? Is uw organisatie toe aan een verjonging van het vrijwilligersbestand? Liggen er opdrachten of taken klaar, waar u niet aan toekomt?

De Maatschappelijke Stage kan veel uitkomst bieden! 
Neem contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden die er zijn voor uw organisatie en de Maatschappelijke Stage.   
Wat is Maatschappelijke Stage? 
Doel van de Maatschappelijke Stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. We noemen dit ook vrijwilligerswerk. De stage moet zinvol zijn. Voor de leerling, die merkt dat zijn inzet ertoe doet. Maar ook voor de samenleving die merkt dat er leuke dingen gebeuren. Jongeren kunnen een geweldige aanvulling zijn op uw vrijwilligersbestand en nuttig werk doen voor uw organisatie of vereniging. Jongeren gaan vrijwilligerswerk doen onder schooltijd, in vakanties of in plaats van een andere school- of studieopdracht. De Maatschappelijke Stage is een samenwerking tussen school, leerling, organisatie, vrijwilligerscentrale en de gemeente. Jongeren kunnen 2 vliegen in 1 klap slaan: de organisatie is blij met hun inzet, en de opdracht voor school verdwijnt niet in een la of in de prullenbak maar er wordt wat mee gedaan! En u zult versteld staan van de mogelijkheden die er zijn.  

Wat levert het uw organisatie op? 
Het is niet zomaar iets om jongeren binnen te laten in uw organisatie en dat vraagt ook een tijdsinvestering. Maar het levert ook zoveel op:
  • Een mogelijkheid om extra handen in te zetten of eindelijk dat bijzondere project eens uit te voeren.

  • Klussen of ideeën, die al een tijd op de plank liggen, kunnen nu wel uitgevoerd worden.
  • Jongeren raken bekend met vrijwilligerswerk en zijn eerder geneigd om nu of in de toekomst vrijwilligerswerk te doen.

  • Jongeren brengen nieuwe ideeën, een frisse kijk en een brok energie mee.
  • Manier om jonge vrijwilligers te werven voor de organisatie.

  • Goede PR voor uw organisatie.

  • Maatschappelijke Stage brengt nieuwe partners bij elkaar (bijv. andere maatschappelijke organisaties, scholen of wellicht het bedrijfsleven).


Wie doen er mee aan de Maatschappelijke Stage? 
Het Charlemagnecollege locatie Eijkhagen en Brandenberg te Landgraaf.  

Wat zijn goede stageplekken? 
Er zijn talloze mogelijkheden voor Maatschappelijke Stages. De stage moet zinvol zijn: voor de leerling, die merkt dat zijn inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt. De stage moet ook zinvol zijn voor de samenleving: ouderen leren computeren, kinderen begeleiden met sporten of wijkbewoners laten zien dat hun straat wordt schoongemaakt.

Het is niet de bedoeling dat de stage een beroepsgerichte insteek heeft, om vaardigheden en competenties op te doen voor een later beroep. Het gaat er juist om, leerlingen kennis te laten maken met de samenleving. Een Maatschappelijke Stage kan een leerling natuurlijk wel enthousiast maken voor een bepaald beroep of voor vrijwilligerswerk.

Een goede stage geeft de leerling een beeld van het werk, dat de organisatie doet voor de samenleving: de buurt of de stad. Ook zijn de werkzaamheden afgestemd op wat de leerling kan – en wat de leerling leuk vindt. Geschikte stageklussen voldoen aan het principe: leuk, leerzaam, zinvol!  

Wat is de rol van MaS Parkstad?  
De medewerkerster van MaS Parkstad kan u op verschillende manieren helpen, onder andere met het opknippen van taken, waardoor intensieve en daardoor moeilijk vervulbare vacatures, succesvol omgebouwd kunnen worden tot kortlopende klussen. De medewerkerster van MaS Parkstad kan bemiddelen op het gebied van vrijwilligerswerk en kan daarnaast een intermediair zijn tussen uw vereniging of organisatie en de jongeren. MaS Parkstad beoordeelt alle ingeschreven vacatures en kan een actieve rol spelen bij het succesvol bij elkaar brengen van ‘vraag en aanbod’. Wanneer u meer informatie of ondersteuning wilt kunt u zich altijd richten tot MaS Parkstad.

 

MaS Parkstad | Telefoon Landgraaf: 045-569 53 46 | info@masparkstad.nl | Contactformulier