Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?

 

Nieuwste stageplaatsen

Maatschappelijke Stage en de ARBO wet

De arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke stage?

Arbeidsomstandighedenwet
Om jongeren te beschermen, zijn er een aantal regels opgesteld waar werkgevers, maar ook stagebiedende partijen, zich aan dienen te houden. Voor jongeren tot en met 15 jaar zijn er beperkingen. Voor jongeren boven de 15 jaar zijn er meer mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten, hoewel ook voor hen beperkingen gelden. Toezicht en voorlichting is voor alle jongeren onder de 18 jaar noodzakelijk.
Kijk her voor meer informatie over de arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet voor 13-, 14- en 15-jarigen. Voor meer informatie over het werk dat 16-17 jarigen mogen doen zie hier
KINDEREN VAN 14 EN 15 JAAR: 
Kinderen van 14 en 15 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden stage lopen. De maximum arbeidstijd is voor hen dan 7 uur per dag en in totaal 35 uur per week. De tijd dat de jongeren naar school gaan, telt mee als arbeidstijd.
Voorwaarden stage lopen
Kinderen van 14 en 15 jaar mogen stage lopen. Voorwaarde is dat er een stageovereenkomst is tussen school en bedrijf. Of dat de gemeente een verzoek tot vervangende leerplicht heeft goedgekeurd. De ouders of verzorgers van het kind moeten de stageovereenkomst ondertekenen.
Werkzaamheden stage
Tijdens een stage mogen kinderen van 14 en 15 jaar ook lichte werkzaamheden doen in een industriële omgeving. Dit betekent dat zij in een fabriek of met machines mogen werken. Deze werkzaamheden mogen niet te zwaar zijn of gevaar opleveren. Ook mogen de werkzaamheden niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Het werk mag alleen onder begeleiding worden gedaan.
Maximum arbeidstijd stage
De maximum werktijd voor kinderen van 14 en 15 jaar die stage lopen is:
  • 7 uur per dag;
  • 35 uur per week.
Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.
Minimale dagelijkse rust
De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur, in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur.
Pauzes
Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.
Werken op zondag
Werken op zondag is niet toegestaan.
 
KINDEREN VANAF 16 JAAR:
 
Leerlingen vanaf 16 jaar hebben meer vrijheid wat betreft het soort werk dat ze voor maatschappelijke stage mogen doen. Ook mogen ze langer werken (9 uur per dag, zowel op school- als vrije dagen) en meer (gemiddeld 40 uur per week in 4 weken). Leerlingen van 16 en 17 jaar mogen in schoolweken niet op zondag stagelopen, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage. Bijvoorbeeld om te helpen bij een kerkdienst. In vakantieweken is stagelopen op zondag wél toegestaan, maar dan mag de leerling niet ook op de zaterdag ervoor werken. Voor alle dagen van het jaar geldt dat leerlingen van 16 en 17 jaar ’s avonds niet na 23.00 uur mogen werken.

Een leerling van 16 of 17 jaar mag voor maatschappelijke stage:
 
·       ’s avonds tot 23.00 uur werken;
 
·       maximaal 9 uur per dag werken (zowel op school- als vrije dagen);
 
·       gemiddeld maximaal 40 uur per week werken in 4 weken;
 
·       tijdens schoolweken niet op zondag werken, tenzij dit nodig is vanwege de aard van de stage;
 
·       in vakantieweken wél op zondag werken;
 
·       niet op zondag werken als hij al op de zaterdag ervoor werkt.
 
 

 

MaS Parkstad | Telefoon Landgraaf: 045-569 53 46 | info@masparkstad.nl | Contactformulier